Kr 74,00
BRUK
Fukt stoff med vann. Påfør flekkfjerner på flekkene. bruk børsten forsiktig på flekkene. Vask deretter i vaskemaskin.

Ikke anbefalt for ull. silke og andre delikate stoffer.

ADVARSEL: Oppbevares utilgjengelig for barn
Inneholder sitronsyre i matvarekvalitet: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Hvis du trenger medisinsk hjelp. ta med beholderen eller etiketten.
Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt. Fortsett å skylle. Ved vedvarende øyeirritasjon: kontakt lege.

INGREDIENSER
5-15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer.
Sonett Løsvekt Tøyvask Color
Kr 70,00
Olivenvaskemiddel. ull/silke. 120ml
Kr 19,00
Ecover tøyvaskemiddel tabletter 16 stk
Kr 137,00
Sonett Flekkfjerner Spray 100ml
Kr 50,00
Sonett flekkfjerner såpestykke 100g
Kr 28,00